یک ساعت گریز از زندگی روزمره … به دور از دلشوره و اضطراب .. سفری به جهان موسیقی و معنا…
آوای تنبور، مرهمی بر زخم های تنهایی انسان ..

کند و کاوی در فرهنگ و تمدن کهن ایران و اسطوره های ماندگار از نگاه یک ساز..
در جستجوی پیرترین تنبور نواز ایران و راز و رمز سازی مقدس در میان تنبورنوازان کرد یارسان…

 سفر شوریده حالان خسته از جهان مادی به فراسوی زندگی پر تنش شهری…
و نیایش و خلسه با نوای دف و تنبور …

تیزر رسمی فیلم:

Song of God Trailer

 سید قدمیار کهن سال ترین تنبور نواز ایران در سن 120 سالگی در روستایی کوچک در غرب ایران در گذشت. او که مرشدی معنوی متعلق به یکی از آیین های عرفانی کهن ایران (یارسان) است ، همسرش را در چهل سالگی و بعدها تنها پسرش را در میانسالی از دست داد و دیگر هیچگاه تن به ازدواج نداد و با عشق به موسیقی و آرامشی همیشگی زندگی کرد.

 با یافتن سلمان یکی از هفت نوه تنبورنواز قدمیار سفری به زادگاه و آرامگاه او کردیم تا به راز طول عمر وشادی همیشگی اش پی ببریم.

اما این جستجو کلیدی شد تا با پیروان آیینی کهن که تنبور را مقدس میدانند و همگی از کودک و پیر تنبور مینوازند آشنا شویم. سفری در پی کشف راز و رمز تنبور ، ساز همیشه مسافری که نقش اندامش بر سنگهای شش هزار سال پیش درمکان های تاریخی شرق دیده شده است.

وب سایت رسمی فیلم: http://songofgod.ca

تهیه بلیت: ٍEventbright

زمان: پنج شنبه 21 فوریه 2019 ساعت 7:30

مکان: سالن نمایش Fairview

1 reply

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *